Bzura 2008 - 14.09.2008

14 września 2008 roku GRH Siedemnasty wziął udział w tegorocznej, siódmej już edycji rekonstrukcji Bitwy nad Bzurą.

Organizatorzy, wyciągając wnioski z doświadczeń lat ubiegłych, zmienili nieco charakter inscenizacji. Ograniczono ilość występujących w polu rekonstruktorów, skupiając się na dopracowaniu szczegółów scenariusza oraz poziomu umundurowania prezentowanego przez występujących. Dzięki temu widz otrzymał widowisko bardziej kameralne, nastrojowe, ale za to wysmakowane w sferze realiów. Orgiastyczny barok ubiegłorocznej inscenizacji, z jej masami wojska po obu stronach frontu zastąpił szereg epizodów, w których klarowna, przejrzysta narracja, umożliwiła nawet mało „zaawansowanemu historyczni” odbiorcy śledzić z napięciem i zrozumieniem losy tej tragicznej batalii.

Były więc utarczki piechoty, walka kawalerii z bronią pancerną, wreszcie dramatyczne losy kolumny rannych i rozbitych wojsk polskich, usiłujących pod bombami Luftwaffe wyśliznąć się z matni w kolanie rzeki Bzury.

„Siedemnastacy” Stanęli na placu boju zbrojni w erkaem wz.28 oraz moździerz 81 mm systemu Brandta. Oku sprawiał radość widok równych, jednolicie i profesjonalnie umundurowanych szeregów polskiej piechoty i kawalerii.

Nawet pogoda jakby zrozumiała zamiary autorów widowiska – spokojne, mgliste niebo sprzyjało zadumie nad tym nostalgicznym nieco spektaklem...

[MM]Galeria zdjęć